Những lưu ý khi gửi hàng thực phẩm từ Việt Nam sang Mỹ ?

Những lưu ý khi gửi hàng thực phẩm từ Việt Nam sang Mỹ ?

Những lưu ý khi gửi hàng thực phẩm từ Việt Nam sang Mỹ

Thực phẩm muốn vận chuyển sang Mỹ có cần phải nắm rõ tất cả các thủ tục? Hàng hóa có khả năng bị hải quan Mỹ trả lại? Bạn vẫn luôn lo lắng rằng loại hàng như thế nào thì được phép nhập khẩu vào Mỹ? Indochina Lines sẽ hỗ trợ thêm cho các bạn […]