con đường thủy lộ

Kênh Đào PANAMA – Con Đường “Thủy Lộ” Chủ Chốt Của Thế Giới

Kênh Đào PANAMA - Con Đường "Thủy Lộ" Chủ Chốt Của Thế Giới

kiến thức thú vị về kênh đào Panama, con đường thủy lộ chủ chốt của thế giới, nơi có lưu lượng conteiner lớn nhất thế giới, mỗi khi có vấn đề tại con kênh này sẽ khiến cả thế giới vận tải Biển gặp khủng hoảng Nguyên nhân tại vì sao:???? Kênh Đào PANAMA – […]