5 Xu hướng vận tải đường bộ cho năm 2021

5 Xu hướng vận tải đường bộ cho năm 2021

5 Xu hướng vận tải đường bộ cho năm 2021

Ngành vận tải hàng hóa đường bộ được thúc đẩy theo hướng bền vững hơn, như sử dụng nhiên liệu tái tạo hay tăng cường tự động hóa Theo báo cáo của Diễn đàn Vận tải quốc tế (International Transport Forum-ITF), vận tải hàng hóa chiếm 7% tổng lượng khí thải CO2 toàn cầu, trong […]