Bảng giá công bố của Indochina Lines về dịch vụ vận chuyển gửi hàng từ Việt Nam đi Anh có áp dụng cho việc gửi tất cả các loại hàng hóa không?