Bill Of Lading

Các Thông Tin Chi Tiết Trên Bill Of Lading (B/L)

Bill Of Lading

Các Thông Tin Chi Tiết Trên Bill Of Lading (B/L) Trên Bill of Lading được thể hiện những thông tin gì, cách trình bày một mẫu Bill of Lading như thế nào. Cùng Indochinalines tìm hiểu kỹ về thông tin này nhé! 1.Thông tin trên Bill of Lading: Bill no & lines/ shiper/ consignee/ notify party (1) Số vận đơn (BILL […]