Các loại Local Charges trong xuất khẩu hàng lẻ LCL

Các loại Local Charges trong xuất khẩu hàng lẻ LCL

Các loại Local Charges trong xuất khẩu hàng lẻ LCL

Các loại Local Charges trong xuất khẩu hàng lẻ LCL Xuất khẩu hàng lẻ LCL (Less than Container Load) là hình thức vận chuyển phổ biến dành cho các lô hàng có khối lượng hoặc thể tích không đủ để đóng đầy một container. Indochinalines, với vai trò là công ty vận chuyển đa phương […]