Cảng Los Angeles

Cảng Los Angeles tăng trưởng nhanh sản lượng container xếp dỡ nhưng niềm vui không trọn vẹn

Cảng Los Angeles

Cảng Los Angeles tăng trưởng nhanh sản lượng container xếp dỡ nhưng niềm vui không trọn vẹn Cảng Los Angeles ở bờ tây nước Mỹ đã báo cáo sản lượng container được xếp dỡ trong tháng 6 tăng 27% so với cùng kỳ năm 2020. Cảng Los Angeles ở bờ Tây nước Mỹ đã báo cáo sản lượng container được […]