Cảng Valencia

Cảng Valencia tăng sản lượng container 11,65% trong 6 tháng đầu năm 2021

Cảng Valencia

Cảng Valencia tăng sản lượng container 11,65% trong 6 tháng đầu năm 2021 Tốc độ tăng trưởng hoạt động vận chuyển của Cảng Valencia cho thấy xu hướng rất tích cực so với năm 2019 – năm cuối cùng chưa bị ảnh hưởng bởi đại dịch. Cảng Valencia (Port of Valencia) đã khai thác tổng cộng 2,83 […]