Chuỗi cung ứng

Chuỗi cung ứng toàn cầu bị gián đoạn dự kiến ​​đến hết năm 2022

Dịch Vụ Vận Chuyển Hàng Hóa Bắc Nam

Chuỗi cung ứng toàn cầu bị gián đoạn dự kiến ​​đến hết năm 2022 Tại hội thảo trực tuyến về Triển vọng thị trường vận chuyển Container vào cuối tháng rồi, Drewry dự kiến ​​sự gián đoạn của chuỗi cung ứng sẽ kéo dài đến hết năm 2022, thay vì dự báo trước đó là […]