CNC Line

CNC Line ra mắt dịch vụ SGS kết nối Singapore và Việt Nam

CNC Line ra mắt dịch vụ SGS kết nối Singapore và Việt Nam Theo hãng tàu CNC Line, lợi thế cạnh tranh của dịch vụ SGS là vận chuyển qua lại trực tiếp giữa Hồ Chí Minh và Singapore, cung cấp kết nối với mạng lưới dịch vụ vận chuyển toàn cầu thông qua cảng […]