cpt

Điều kiện CPT là gì? Những điều cần biết về Carriage Paid To

Điều kiện CPT là gì?

Điều kiện CPT là gì? Những điều cần biết về Carriage Paid To Điều kiện CPT thuộc điều kiện nhóm C trong 11 điều kiện thương mại quốc tế Incoterms 2010. Các điều kiện giao hàng quốc tế incoterms thuộc nhóm C thì trách nhiệm của người bán sẽ nhiều hơn so với người mua. […]