đăng ký FDA

Đăng ký FDA khi gửi hàng thực phẩm đi Mỹ

FDA

Đăng ký FDA khi gửi hàng thực phẩm đi Mỹ Khi gửi thực phẩm đi Mỹ, hàng hoá bắt buộc phải đăng ký FDA. Nếu không đăng ký đơn hàng đến Mỹ có thể bị tiêu hủy 100% hoặc sẽ bị thu giữ không có ngày trả lại. Vì vậy, để hỗ trợ khách hàng […]