DDC

Cước phí chuyển hàng đường biển từ Việt Nam đi Trung Quốc

Tham khảo một số giá cước từ Việt nam tới các cảng biển Trung Quốc

Cước phí chuyển hàng đường biển từ Việt Nam đi Trung Quốc Cước phí chuyển hàng đường biển là các chi phí để vận chuyển hàng hóa từ địa chỉ người gửi tới địa chỉ người nhận trên một container hoặc là CMB. Cước phí vận chuyển không cố định mà có sự khác nhau […]