dịch vụ xin giấy phép xuất khẩu

CIF là gì ? – Tìm hiểu về Cost, Insurance, Freight

CIF là gì ? – Tìm hiểu về Cost, Insurance, Freight cùng Indochinalines

CIF là điều kiện giao hàng nhóm C trong incoterm với chữ viết tắt của Cost + Insurance + Freight tức là giá đã bao gồm tiền hàng + bảo hiểm + cước phí tàu. Thường trên hợp đồng được viết liền với tên vị trí, địa điểm có thể là tên cảng ĐẾN. Như […]

Những mặt hàng phải xin giấy phép xuất khẩu

nhập khẩu

Những mặt hàng phải xin giấy phép xuất khẩu Khi bạn đang có nhu cầu vận chuyển hàng hóa đi quốc tế, hải quan yêu cầu phải có giấy phép xuất khẩu? Bạn không biết giấy phép xuất khẩu cần những gì? Những mặt hàng nào cần xin giấy phép xuất khẩu? Đừng lo, bài […]