dừa non xuất khẩu

Vận chuyển dừa non sang Châu Âu

dừa non Việt Nam xuât khẩu Châu Âu

Vận chuyển dừa non sang Châu Âu Tính đến thời điểm này, nhiều loại trái cây đặc sản của Việt Nam đã  thâm nhập vào được các thị trường lớn như Châu Âu, một thị trường rất đa dạng nhưng cũng khắt khe không kém. Trong đó, dừa non đang được xem là một trong […]