Even Given

Tàu Ever Given Vẫn Đang ‘Mắc Kẹt’ Tại Kênh Đào Suez

Even Given

Tàu Ever Given Vẫn Đang ‘Mắc Kẹt’ Tại Kênh Đào Suez Mặc dù tàu chở các container Even Given đã được giải cứu khỏi bờ kênh Suez, nhưng con tàu này vẫn chưa thể tiếp tục cuộc hành trình vì vẫn bị “mắc kẹt” giữa cuộc tranh cãi ai sẽ chịu trách nhiệm trả tiền […]