hãng msc

MSC nâng cấp các dịch vụ vận chuyển tuyến nội Á

Seagull

MSC nâng cấp các dịch vụ vận chuyển tuyến nội Á Hãng tàu MSC (Mediterranean Shipping Company) nâng cấp bốn dịch vụ tuyến nội Á gồm: Seagull, Orchid, Seahorse và New Origami, bắt đầu từ cuối tháng Tư. Hãng tàu MSC (có trụ sở tại Thụy Sĩ) cho biết rằng các thay đổi sẽ được thực […]