Hướng dẫn kiểm tra chất lượng đèn Led với Indochinalines

Hướng dẫn kiểm tra chất lượng đèn Led

Hướng dẫn kiểm tra chất lượng đèn Led với Indochinalines

Hướng dẫn kiểm tra chất lượng đèn Led Thông tư 08/2019/TT-BKHCN vể Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm chiếu sáng bằng công nghệ LED (QCVN 19:2019/BKHCN). Quy chuẩn kỹ thuật này áp dụng đối với các sản phẩm chiếu sáng LED sau: Các sản phẩm thuộc phạm vi áp dụng : – […]