ngành dệt may việt nam

Ngành dệt may Việt Nam chưa tận dụng hết lợi thế FTA

ngành dệt may Việt Nam

Tổng quan ngành dệt may Việt Nam Ngành dệt may Việt Nam là một trong những ngành kinh tế quan trọng của đất nước, chiếm 16% tổng kim ngạch xuất khẩu và tạo việc làm cho hơn 2,5 triệu lao động. Ngành dệt may Việt Nam có lịch sử lâu đời, bắt đầu từ những […]