Quy trình hoạt động ở kho CFS đối với hàng xuất khẩu

Quy trình hoạt động ở kho CFS đối với hàng xuất khẩu

Quy trình hoạt động ở kho CFS đối với hàng xuất khẩu

Quy trình hoạt động ở kho CFS đối với hàng xuất khẩu Kho CFS là gì? CFS là (Container Freight Station), nghĩa là Trạm hàng lẻ container. Tại Việt Nam, CFS thường được gọi đơn giản là điểm gom hàng lẻ. Kho CFS là một hệ thống kho, bãi được sử dụng để thu gom, […]