Shanghai Jinjiang Shipping

Shanghai Jinjiang Shipping mở rộng cung cấp dịch vụ ở Việt Nam

Shanghai Jinjiang Shipping

Shanghai Jinjiang Shipping mở rộng cung cấp dịch vụ ở Việt Nam Shanghai Jinjiang Shipping (SJS) là hãng tàu chủ yếu khai thác các tuyến nội địa của Trung Quốc, đã tham gia cùng các hãng vận tải khác để mở rộng cung cấp các dịch vụ tại Việt Nam. Hãng vận tải Shanghai Jinjiang Shipping (SJS), là […]