Terms FCA

FCA Là Gì? Điều Kiện Giao Hàng Free Carrier – Incoterms 2020

FCA Là Gì? Điều Kiện Giao Hàng Free Carrier Trong Incoterms

FCA Là Gì? Điều Kiện Giao Hàng Free Carrier – Incoterms 2020 Free Carrier – giao hàng cho người chuyên chở có nghĩa là người bán giao hàng đã thông quan xuất khẩu cho người mua tại cơ sở của người bán hoặc tại nơi thỏa thuận khác được quy định trong hợp đồng ngoại […]