Thị trường vận chuyển

Thị trường vận chuyển và logistics quốc tế (cập nhật tuần 23/2021)

SITC

Thị trường vận chuyển và logistics quốc tế (cập nhật tuần 23/2021) Cập nhật thị trường logistics và vận chuyển container quốc tế tuyến Châu Á, Châu Âu và Bắc Mỹ trong tuần 23/2021. 1. Tuyến vận chuyển: Châu Á → Bắc Mỹ (Asia – North America) Độ tin cậy của lịch trình vẫn là […]