Vai trò của CY trong xuất nhập khẩu

Vai trò của CY trong xuất nhập khẩu

Vai trò của CY trong xuất nhập khẩu

Vai trò của CY trong xuất nhập khẩu CY trong xuất nhập khẩu là gì? CY là viết tắt của Container Yard, hay còn gọi là bãi container. Đây là khu vực tập kết, xếp dỡ và lưu giữ container hàng hóa trong quá trình xuất nhập khẩu. Bãi container thường được đặt tại các […]