vận chuyển chôm chôm

Cung cấp dịch vụ vận chuyển chôm chôm nhãn tại Việt Nam

Cung cấp dịch vụ vận chuyển chôm chôm nhãn tại Việt Nam Giới thiệu về chôm chôm nhãn Chôm chôm nhãn là giống có trái hình cầu, lông ngắn, vỏ trái khi chín chuyển dần từ màu xanh sang vàng, hồng và cuối cùng là đỏ, trọng lượng của trái khá nhỏ (20-30g/trái) nên mới […]