vận chuyển oxy y tế

ZIM vận chuyển oxy y tế đến Ấn Độ chỉ tính phí tượng trưng

Vận chuyển oxy y tế

ZIM vận chuyển oxy y tế đến Ấn Độ chỉ tính phí tượng trưng Hãng tàu ZIM cho biết họ sẽ tính phí vận chuyển một container với mức phí tượng trưng 1 USD cho vận chuyển oxy y tế Ấn Độ. Để đối phó với cuộc khủng hoảng Covid-19 đang diễn ra ở Ấn […]