vận tải biển

Evergreen kế hoạch cho đợt đặt hàng mua mới 52.000 container

Evergreen

Evergreen kế hoạch cho đợt đặt hàng mua mới 52.000 container Hãng tàu Evergreen (Evergreen Marine Corporation) đã công bố kế hoạch thông qua các công ty con để đặt hàng mua hơn 52.000 container, với số tiền chi trả ít nhất 45,41 triệu USD. Trước đó,  Evergreen cũng đã đặt một số đơn hàng mua container […]

Wan Hai đặt đóng mới 12 tàu container 

Wan Hai Lines

Wan Hai đặt đóng mới 12 tàu container  Hãng tàu Wan Hai Lines đã đặt hàng chục chiếc tàu đóng mới 3.013TEU từ Công ty đóng tàu Japan Marine United Corporation (JMU) và Nihon Shipyards, hãng cho biết vào ngày 25 tháng 1. Hãng vận tải Đài Loan, chuyên tập trung vào các tuyến vận chuyển […]

Hãng tàu HMM tăng cường công suất vận chuyển trên tuyến Bắc Âu

Hãng Tàu HMM

Hãng tàu HMM tăng cường công suất vận chuyển trên tuyến Bắc Âu Hãng vận tải biển của Hàn Quốc – HMM – sẽ tăng cường thêm một tàu vận chuyển từ Busan đến Bắc Âu và đang xem xét khả năng tương tự cho tuyến đến Viễn Đông Nga. Giám đốc điều hành của HMM – Bae Jae-hoon […]

Vận đơn điện tử (eBOL): Cần thiết nhưng chưa đủ

Vận đơn điện tử (eBOL)

Vận đơn điện tử (eBOL): Cần thiết nhưng chưa đủ Năm 2020 đã chứng kiến nhiều biến động do đại dịch COVID-19 và sự gia tăng nhập khẩu liên quan đến thương mai điện tử. Hiệp hội vận chuyển container kỹ thật số (DCSA) đã đề xuất vận đơn điện tử (eBOL) cho các hãng […]