Xuất Khẩu Thủy Sản

Xuất Khẩu Thủy Sản Sang Anh Cần Chứng Thư Mới Từ Ngày 1/4/2021

Xuất khẩu thuỷ sản

Xuất Khẩu Thủy Sản Sang Anh Cần Chứng Thư Mới Từ Ngày 1/4/2021 Thông tin từ Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), các nhà xuất khẩu thủy sản Việt Nam cần lưu ý một số vấn đề liên quan đến thủ tục, chứng từ và thuế quan khi xuất […]