Làm thế nào để nhập khẩu máy móc, thiết bị đã qua sử dụng

Nhập khẩu máy móc thiết bị đã qua sử dụng

Nhập khẩu máy móc, thiết bị đã qua sử dụng

Công ty bạn đang có nhu cầu nhập khẩu các loại máy móc đã qua sử dụng về Việt Nam và hiện nay có không ít các doanh nghiệp cũng giống như công ty bạn. Tuy nhiên 1 câu hỏi đặt ra là các doanh nghiệp đã nắm được quy định, thủ tục nhập khẩu các mặt hàng này chưa? Vì hàng hóa, máy móc đã qua sử dụng không giống như mặt hàng mới, nó sẽ được nhà nước quy định rất chặt chẽ về danh mục, thủ tục pháp lý, hồ sơ nhập khẩu.

Nếu không nắm rõ được các quy định này các doanh nghiệp có thể sẽ gặp phải nhiều rắc rối, rủi ro như nhập về nhưng không được chấp nhận thông quan, hàng cũ thuộc danh mục cấm nhập phải trả lại, hàng về mới biết phải đi xin giấy phép, … tất cả sẽ làm tổn thất nặng về chi phí cho doanh nghiệp. Để tránh những rủi do trên, các doanh nghiệp tham khảo Thông tư số 23/2015/TT-BKHCN ngày 13/11/2015, theo đó kể từ ngày 01/07/2016 việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng được thực hiện theo thông tư trên.

Nhập khẩu máy móc thiết bị đã qua sử dụng
Nhập khẩu máy móc thiết bị đã qua sử dụng

Sau đây là một số quy định cần lưu ý khi nhập khẩu:

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký ban hành Quyết định số  18/2019/QĐ-TTg ngày 19/4/2019 quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng. Trong đó, có một số nội dung đáng chú ý như sau:

1. Yêu cầu nhập khẩu: Thiết bị đã qua sử dụng được nhập khẩu khi đáp ứng các tiêu chí sau:

 • Tuổi thiết bị không vượt quá 10 năm. Cách tính tuổi thiết bị (X) – Nhập khẩu máy móc, thiết bị, đã qua sử dụng
  X= Năm nhập khẩu – Năm sản xuất

  Tuổi thiết bị được tính theo năm, không tính theo tháng.

  Ví dụ: Thiết bị A được sản xuất tháng 1 năm 2008, nhập khẩu về cảng Việt Nam tháng 12 năm 2018

  Vậy X= 2018 – 2008 = 10 (năm).Theo đó, máy móc, thiết bị đã qua sử dụng được phép nhập khẩu khi tuổi thiết bị không vượt quá 10 năm. Đồng thời,  phải được sản xuất theo tiêu chuẩn phù hợp với quy định của quy chuẩn quốc gia (QCVN) về an toàn, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường. Trong trường hợp không có QCVN liên quan đến máy móc, thiết bị nhập khẩu thì máy móc, thiết bị nhập khẩu phải được sản xuất phù hợp với chỉ tiêu kỹ thuật của tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) của Việt Nam hoặc tiêu chuẩn quốc gia của một trong các nước G7, Hàn Quốc về an toàn, tiết kiệm năng lượng môi trường. Nhập khẩu máy móc, thiết bị, đã qua sử dụng

 • Được sản xuất theo tiêu chuẩn phù hợp với quy định của Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia (QCVN) hoặc Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) của Việt Nam hoặc phù hợp với Tiêu chuẩn của các nước G7 về an toàn, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường.
 • Đối với thiết bị đã qua sử dụng thuộc các dự án đầu tư (bao gồm dự án đầu tư mới và dự án đầu tư mở rộng) nếu trong hồ sơ dự án đầu tư có danh mục thiết bị đã qua sử dụng và được cơ quan có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư thì không phải áp dụng quy định nói trên.
 • Đối với linh kiện, phụ tùng, bộ phận thay thế đã qua sử dụng, chỉ được nhập khẩu khi doanh nghiệp sản xuất có nhu cầu sửa chữa, thay thế đối với thiết bị đang được vận hành tại doanh nghiệp. Doanh nghiệp sản xuất có thể tự nhập khẩu hoặc ủy quyền cho doanh nghiệp khác thực hiện việc nhập khẩu.
 • Trong trường hợp đặc biệt, thiết bị đã qua sử dụng có tuổi thiết bị vượt quá 10 năm nhưng doanh nghiệp cần thiết phải nhập khẩu để bảo đảm duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh, căn cứ hồ sơ và kiến nghị của doanh nghiệp, Bộ KH&CN phối hợp với các Bộ, Ngành xem xét, quyết định.

Xem thêm: Hướng dẫn nhập khẩu máy cày từ Trung Quốc về Việt Nam

2. Hồ sơ nhập khẩu máy móc, thiết bị đã qua sử dụng:

2.1. Đối với Dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư; Dự án thuộc diện phải thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (bao gồm cả dự án đầu tư mới và dự án đầu tư mở rộng):

 • Nếu trong hồ sơ dự án đầu tư có danh mục thiết bị đã qua sử dụng và được cơ quan có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư thì không phải áp dụng quy định về yêu cầu nhập khẩu đối với thiết bị đã qua sử dụng. Và hồ sơ nhập khẩu như sau: Ngoài hồ sơ nhập khẩu theo quy định của Luật Hải quan, doanh nghiệp phải bổ sung thêm 01 bản sao chứng thực Quyết định chủ trương đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư kèm theo 01 bản chính Danh mục thiết bị đã qua sử dụng dự kiến nhập khẩu trong hồ sơ dự án.

2.2. Đối với các trường hợp khác nhập khẩu thiết bị đã qua sử dụng (kể cả trường hợp dự án đầu tư được chấp thuận theo Quyết định chủ trương đầu tư hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư mà không có Danh mục thiết bị đã qua sử dụng dự kiến nhập khẩu) thì ngoài hồ sơ nhập khẩu theo quy định của Luật Hải quan, doanh nghiệp phải bổ sung thêm: 

 • Hoặc tài liệu kỹ thuật thể hiện năm sản xuất và 01 bản chính Giấy xác nhận của nhà sản xuất về năm sản xuất và tiêu chuẩn sản xuất của thiết bị đã qua sử dụng phù hợp với quy định quy định về yêu cầu nhập khẩu đối với thiết bị đã qua sử dụng.
 • Hoặc tài liệu kỹ thuật thể hiện năm sản xuất và 01 bản chính Chứng thư giám định của một tổ chức giám định về năm sản xuất và tiêu chuẩn sản xuất của thiết bị đã qua sử dụng phù hợp với quy định về yêu cầu nhập khẩu đối với thiết bị đã qua sử dụng.

3. Hồ sơ nhập khẩu linh kiện, phụ tùng, bộ phận thay thế đã qua sử dụng:

Ngoài hồ sơ nhập khẩu theo quy định của Luật Hải quan, doanh nghiệp nhập khẩu phải bổ sung 01 bộ tài liệu gồm:

 • 01 bản chính Văn bản của doanh nghiệp thuyết minh về việc cần thiết phải nhập khẩu linh kiện, phụ tùng, bộ phận để phục vụ nhu cầu sửa chữa, thay thế đối với thiết bị đã qua sử dụng đang được vận hành tại doanh nghiệp, đồng thời cam kết nhập khẩu đủ số lượng, chủng loại cần thay thế và sử dụng đúng mục đích.
 • 01 bản sao Tài liệu kỹ thuật của linh kiện, phụ tùng, bộ phận thay thế (nếu có).
 • Nếu nhập khẩu theo ủy quyền, phải bổ sung 01 bản chính Văn bản được ủy quyền của doanh nghiệp sản xuất.
 • 01 bản sao Tài liệu kỹ thuật của linh kiện, phụ tùng, bộ phận thay thế (nếu có).

Lưu ý:

 • Đối với các máy móc, thiết bị đã qua sử dụng nhập khẩu đã được quản lý trong các văn bản của các Bộ, cơ quan ngang Bộ thì áp dụng theo quy định của các Bộ, cơ quan ngang Bộ.
 • Các trường hợp còn lại thực hiện theo quy định tại Thông tư này. Không được phép nhập khẩu máy móc, thiết bị đã qua sử dụng mà các nước đã công bố loại bỏ do lạc hậu, chất lượng kém, gây ô nhiễm môi trường, do Bộ Khoa học và Công nghệ công bố trên Cổng thông tin điện tử.

Xem thêm: Tư vấn nhập khẩu máy ép thủy lực

4. Thủ tục nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng:

4.1. Cơ quan Hải quan căn cứ tài liệu doanh nghiệp nộp, xác định thiết bị đã qua sử dụng đáp ứng điều kiện nhập khẩu theo quy định tại Điều 6 Thông tư này, thực hiện thủ tục thông quan theo quy định.

4.2. Đưa hàng về bảo quản:

Trường hợp nhập khẩu thiết bị đã qua sử dụng mà tại thời điểm nhập khẩu chưa có đủ hồ sơ quy định tại Điều 7 Thông tư này, doanh nghiệp được đưa hàng hóa về bảo quản sau khi nộp Cơ quan hải quan các tài liệu sau:

 • 01 bản chính Giấy đăng ký giám định có xác nhận đã đăng ký của tổ chức giám định theo quy định tại khoản 2 Điều 10 Thông tư này.
 • 01 bản chính Văn bản đề nghị đưa hàng hóa về bảo quản theo mẫu số 09/BQHH/GSQL Phụ lục V, Thông tư số 38/2015/TT-BTC.

Trong thời gian không quá 30 ngày làm việc kể từ ngày đưa hàng hóa về bảo quản, doanh nghiệp phải nộp Cơ quan Hải quan chứng thư giám định và các tài liệu đã cam kết. Cơ quan Hải quan chỉ làm thủ tục thông quan khi thiết bị đã qua sử dụng đáp ứng yêu cầu tại Điều 6, Điều 7 Thông tư 23/2015/TT-BKHCN. Trường hợp sau khi giám định có kết quả không đáp ứng yêu cầu theo quy định tại khoản 1 và khoản 4 Điều 6 Thông tư 23/2015/TT-BKHCN, Cơ quan có thẩm quyền xem xét xử lý theo các hình thức quy định tại Điều 14.

Thiết bị đã qua sử dụng đưa về bảo quản chỉ được đưa ra sử dụng, lắp đặt sau khi hoàn tất thủ tục thông quan.

Các thiết bị đã qua sử dụng thuộc dự án đầu tư quy định tại khoản 2 Điều 6 chỉ được sử dụng cho chính dự án đã được phê duyệt hoặc đã được đăng ký, không được chuyển nhượng cho dự án khác hoặc doanh nghiệp khác, trừ trường hợp doanh nghiệp phá sản, giải thể hoặc chấm dứt hoạt động.

5. Thủ tục nhập khẩu linh kiện, phụ tùng, bộ phận thay thế đã qua sử dụng:

Cơ quan Hải quan thực hiện thủ tục thông quan khi hồ sơ đáp ứng các yêu cầu nêu tại khoản 3 Điều 6 và khoản 1 Điều này.

6. Giám định dây chuyền công nghệ, máy móc, thiết bị đã qua sử dụng:

Chứng thư giám định nêu tại Điều 6 Thông tư này, ngoài các thông tin cơ bản của một chứng thư, phần kết luận phải thể hiện các nội dung sau:

 • Năm sản xuất và tên gọi, nhãn hiệu, số hiệu, model, tên nhà sản xuất của thiết bị đã qua sử dụng.
 • Kết luận về sự phù hợp của tiêu chuẩn sản xuất thiết bị đã qua sử dụng với quy định của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) hoặc tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) của Việt Nam hoặc phù hợp với Tiêu chuẩn của các nước G7 về an toàn, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường.

Liên hệ ngay với Indochina Lines để trải nghiệm dịch vụ tốt nhất.

Đọc thêm: Dịch vụ chuyển phát nhanh đi Nhật Bản giá rẻ, nhanh chóng

Đọc thêm: Dịch vụ vận chuyển hàng cafe toàn quốc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *