Notify Party ghi trên vận đơn là gì?

Notify Party ghi trên vận đơn là gì?

Notify Party ghi trên vận đơn là gì?

Notify Party là một thuật ngữ thường được sử dụng trong lĩnh vực vận chuyển quốc tế, xuất hiện trên Bill of Lading.

Tuy nhiên, nhiều người vẫn còn bỡ ngỡ về ý nghĩa và vai trò của nó.

Bài viết này sẽ giúp bạn giải mã chi tiết về “Notify Party” và tầm quan trọng của nó trong quá trình vận chuyển hàng hóa.

Notify Party ghi trên vận đơn là gì?
Notify Party ghi trên vận đơn là gì?

Notify Party là gì?

Notify Party, hay còn gọi là Người được thông báo, là một bên liên quan quan trọng trong quá trình vận chuyển hàng hóa.

Họ được ghi nhận trên vận đơn và sẽ nhận được thông báo từ nhà vận chuyển về tình trạng lô hàng của mình.

Notify Party có thể là bất kỳ ai có liên quan đến lô hàng, chẳng hạn như:

Người nhận hàng thực tế

Đại lý hải quan

Người môi giới vận tải

Người mua

Người bán

Vai trò và trách nhiệm của Notify Party

Notify Party không phải là người nhận hàng hóa cuối cùng, nhưng họ có quyền được biết về tình trạng lô hàng, bao gồm thời điểm dự kiến ​​giao hàng, bất kỳ sự chậm trễ nào và các vấn đề tiềm ẩn khác.

Notify Party có thể được yêu cầu cung cấp hướng dẫn giao hàng hoặc phối hợp với nhà vận chuyển để sắp xếp việc giao hàng.

Notify Party có thể được ủy quyền thanh toán cước phí vận chuyển hoặc các khoản phí liên quan khác.

Thông tin được thông báo cho Notify Party thường bao gồm

Ngày và giờ dự kiến đến nơi

Vị trí hiện tại của lô hàng

Bất kỳ sự chậm trễ hoặc thay đổi nào đối với lịch trình giao hàng

Hướng dẫn nhận hàng

Cách thức Notify Party nhận thông báo

Notify Party thường được thông báo qua email hoặc điện thoại.

Một số nhà vận chuyển cũng cung cấp hệ thống theo dõi trực tuyến cho phép Notify Party theo dõi lô hàng của họ theo thời gian thực.

Tầm quan trọng của việc ghi nhận Notify Party chính xác

Việc xác định Notify Party chính xác là rất quan trọng để đảm bảo rằng thông tin giao hàng được gửi đến đúng người.

Điều này có thể giúp tránh những hiểu lầm và chậm trễ trong việc nhận hàng.

Giúp đảm bảo rằng các bên liên quan thích hợp được cập nhật về tình trạng lô hàng và có thể thực hiện các hành động cần thiết.

Điều này có thể giúp tránh sự chậm trễ, nhầm lẫn và các vấn đề tiềm ẩn khác trong quá trình vận chuyển.

Notify Party ghi trên vận đơn là gì?
Notify Party ghi trên vận đơn là gì?

Phân biệt giữa Notify Party và Consignee

Notify Party và Consignee thường được sử dụng nhầm lẫn với nhau trong lĩnh vực vận chuyển quốc tế.

Tuy nhiên, hai bên có vai trò và trách nhiệm riêng biệt:

Notify Party:

  • Vai trò: Nhận thông báo về tình trạng lô hàng từ công ty vận tải hoặc đại lý giao nhận.
  • Trách nhiệm: Thông báo lại cho Consignee (Người nhận hàng) về tình trạng lô hàng và phối hợp với họ trong việc nhận hàng.
  • Không có quyền sở hữu lô hàng: Notify Party không có quyền quyết định việc xử lý hàng hóa.

Consignee (Người nhận hàng):

  • Vai trò: Bên có quyền sở hữu và chịu trách nhiệm tiếp nhận lô hàng.
  • Trách nhiệm: Thanh toán cước phí vận tải, làm thủ tục hải quan (nếu có) và nhận hàng hóa.
  • Có quyền quyết định việc xử lý hàng hóa: Consignee có thể tự nhận hàng, ủy quyền cho bên thứ ba nhận hàng hoặc yêu cầu công ty vận tải giao hàng đến địa chỉ cụ thể.

Bảng so sánh:

Tính chất Notify Party Consignee
Vai trò Nhận thông báo Nhận hàng
Trách nhiệm Thông báo lại cho Consignee Thanh toán cước phí, làm thủ tục hải quan (nếu có), nhận hàng
Quyền hạn Không có quyền sở hữu hoặc quyết định xử lý hàng hóa Có quyền sở hữu và quyết định xử lý hàng hóa

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *