ASEAN

ASEAN+3 Tiếp Tục Đóng Vai Trò Quan Trọng Trong Chuỗi Cung Ứng Toàn Cầu

ASEAN + 3

ASEAN+3 Tiếp Tục Đóng Vai Trò Quan Trọng Trong Chuỗi Cung Ứng Toàn Cầu Hiện nay, hoạt động xuất khẩu của 13 quốc gia ASEAN+3 chiếm khoảng một nửa giá trị chuỗi cung ứng toàn cầu. Điều này đã phản ánh sự liên kết chặt chẽ giữa các quốc gia trong khu vực và thương mại quốc […]