ex works

Điều kiện EXW là gì ? Những điều cần lưu ý!

Điều kiện EXW là gì ? Những điều cần lưu ý!

Điều kiện EXW là gì ? Những điều cần lưu ý! EXW là gì trong xuất nhập khẩu hàng hóa? – EXW (tên địa điểm giao hàng) Vậy cụ thể thì EXW là gì? Cách dùng của điều khoản này như thế nào? Trách nhiệm của các bên ra sao? Điểm phân chia rủi ro […]