exw

Điều kiện DDP – Incoterm 2020 – Indochinalines Reviews

Điều kiện FAS

DDP (nơi đến quy định), là một điều khoản của Incoterms. Điều kiện này có thể sử dụng cho mọi phương thức vận tải và có thể sử dụng khi có nhiều phương thức vận tải tham gia. DDP (Delivery Duty Paid) – Giao đã trả thuế hoặc Giao hàng đã thông quan nhập khẩu […]

Những điều gì thay đổi trong Incoterms 2020?

Những điểm thay đổi chính trong Incoterms 2020

Điều kiện Thương mại Quốc tế 2020 – gọi tắt là Incoterms 2020 do phòng Thương mại Quốc tế (International Chamber of Commerce – ICC) soạn thảo và sửa đổi. Ngoài những thay đổi về các điều kiện thương mại quốc tế, trong Incoterms 2020 còn làm đơn giản hóa các quy tắc, loại bỏ […]

Điều kiện EXW là gì ? Những điều cần lưu ý!

Điều kiện EXW là gì ? Những điều cần lưu ý!

EXW là gì trong xuất nhập khẩu hàng hóa? – EXW (tên địa điểm giao hàng) Vậy cụ thể thì EXW là gì? Cách dùng của điều khoản này như thế nào? Trách nhiệm của các bên ra sao? Điểm phân chia rủi ro ở đâu?… Mời các bạn cùng tìm hiểu qua bài viết […]