Maersk Essen

Tàu Maersk Essen đã đến ngoài khơi cảng Lazaro Cardenas, Mexico

Maersk

Tàu Maersk Essen đã đến ngoài khơi cảng Lazaro Cardenas, Mexico Tàu Maersk Essen 13.100 teu, bị mất khoảng 750 container trong một cơn bão ở Thái Bình Dương vào ngày 16 tháng 1, đã đến Lazaro Cardenas, miền nam Mexico. Tàu Maersk Essen đã được quyết định chuyển hướng khỏi cảng Los Angeles đang tắc […]