nhập khẩu

Một số quy định mới về nhập khẩu

Nhập khẩu

Một số quy định mới về nhập khẩu Quy định về số lượng và nguyên tắc điều hành hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng muối, trứng gia cầm năm 2021, yêu cầu đối với vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật nhập khẩu…là một trong những quy định mới thuộc […]

Điều kiện CPT là gì? Những điều cần biết về Carriage Paid To

Điều kiện CPT là gì?

Điều kiện CPT thuộc điều kiện nhóm C trong 11 điều kiện thương mại quốc tế Incoterms 2010. Các điều kiện giao hàng quốc tế incoterms thuộc nhóm C thì trách nhiệm của người bán sẽ nhiều hơn so với người mua. Tuy nhiên, ở mỗi một điều kiện trong nhóm C sẽ có những […]