Một số quy định mới về nhập khẩu

Nhập khẩu

Một số quy định mới về nhập khẩu

Quy định về số lượng và nguyên tắc điều hành hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng muối, trứng gia cầm năm 2021, yêu cầu đối với vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật nhập khẩu…là một trong những quy định mới thuộc lĩnh vực nhập khẩu đã được các Bộ, ngành ban hành trong tháng 12/2020.

Ô tô nhập khẩu mới được miễn kiểm tra khí thải

Ngày 23/12/2020, Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành Thông tư số 33/2020/TT-BGTVT ban hành sửa đổi 01:2020 QCVN 86:2015/BGTVT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải mức 4 đối với xe ô tô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới.

Trong đó quy định kể tử ngày 05/02/2020, các trường hợp miễn kiểm tra, thử nghiệm khí thải và tiếp tục được thực hiện các thủ tục kiểm tra, chứng nhận gồm:

– Các xe đã được cấp Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng (xe sản xuất, lắp ráp trong nước) trước ngày 15/02/2021;

– Các xe đã được cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu (xe nhập khẩu) trước ngày 15/02/2021;

– Các xe được cấp Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng (xe sản xuất, lắp ráp trong nước) sau ngày 15/02/2021 trên cơ sở Giấy chứng nhận kiểu loại tương ứng đã được cấp trước ngày 15/02/2021 nhưng còn hiệu lực;

– Các kiểu loại xe sản xuất, lắp ráp từ các xe cơ sở đã được cấp Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trước ngày 15/02/2021;

– Kiểu loại xe mới thực hiện chứng nhận từ xe cơ sở nêu tại các trường hợp nêu trên trừ trường hợp sản xuất, lắp ráp từ các xe cơ sở đã được cấp Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trước ngày 15/02/2021.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2021.

Hạn ngạch thuế quan nhập khẩu muối, trứng gia cầm năm 2021

Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh vừa ký ban hành Thông tư số 52/2020/TT-BCT ngày 24/12/2020 quy định về số lượng và nguyên tắc điều hành hạn ngạch thuế quan đối với mặt hàng muối, trứng gia cầm năm 2021.

Theo đó, lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu muối, trứng gia cầm năm 2021 như sau:

– Trứng gia cầm có số lượng 60.819 tá, bao gồm: trứng gà (HS 0407.21.00 và HS 0407.90.10); trứng vịt, ngan (HS 0407.29.10 và HS 0407.90.20) và loại khác (HS 0407.29.90 và HS 0407.90.90). Các loại trứng nêu trên là trứng thương phẩm không có phôi.

Hạn ngạch thuế quan trứng gia cầm được phân giao cho thương nhân có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có nhu cầu nhập khẩu.

– Mặt hàng muối có HS 2501, số lượng là 80.000 tấn.

Hạn ngạch thuế quan nhập khẩu muối được phân giao cho thương nhân trực tiếp sử dụng làm nguyên liệu sản xuất hóa chất và làm nguyên liệu sản xuất thuốc, sản phẩm y tế.

Bộ Công Thương sẽ trao đổi với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính để xác định thời điểm phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu muối.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06/02/2021 đến hết ngày 31/12/2021.

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu đối với vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật nhập khẩu.

Ngày 25/12/2020, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Thông tư số 15/2020/TT-BNNPTNT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu đối với vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật nhập khẩu.

Theo đó, vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật phải phân tích nguy cơ dịch hại trước khi nhập khẩu vào Việt Nam gồm: (i) Cây và các bộ phận còn sống của cây; (ii) Củ, quả tươi; (iii) Cỏ và hạt cỏ; (iv) Sinh vật có ích sử dụng trong lĩnh vực bảo vệ thực vật; (v) Thực vật nhập khẩu phát hiện đối tượng kiểm dịch thực vật của Việt Nam; (vi) Các vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật khác có nguy cơ cao mang theo đối tượng kiểm dịch thực vật do Cục Bảo vệ thực vật xác định và báo cáo Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định.

Tổ chức, cá nhân khi nhập khẩu vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật phải phân tích nguy cơ dịch hại trước khi nhập khẩu vào Việt Nam phải có Giấy phép kiểm dịch thực vật nhâp khẩu do Cục Bảo vệ thực vật thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp.

Bên cạnh đó, Thông tư cũng quy định mức giới hạn tối đa cho phép đối với đối tượng kiểm dịch thực vật của Việt Nam trên lô vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật nhập khẩu.
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/6/2021.

Xem thêm

Hãy liên hệ ngay cho chúng tôi khi quý khách có nhu cầu

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *