thủ tục nhập khẩu

Một số quy định mới về nhập khẩu

Nhập khẩu

Một số quy định mới về nhập khẩu Quy định về số lượng và nguyên tắc điều hành hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng muối, trứng gia cầm năm 2021, yêu cầu đối với vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật nhập khẩu…là một trong những quy định mới thuộc […]