quy trình gửi hàng đi đường biển

Điều kiện FAS: Tên cảng bốc hàng quy định – Incoterm 2020

Điều kiện FAS

FAS là một điều kiện trong Incoterms. Điều kiện này chỉ áp dụng với vận tải biển hoặc vận tải đường thủy nội địa. FAS (Free along side) “Giao dọc mạn tàu” có nghĩa là người bán giao hàng khi hàng hóa được đặt dọc mạn con tàu do người mua chỉ định (ví dụ […]