Thủy Sản Nhập Khẩu

Trung Quốc Tăng Cường Kiểm Soát Mặt Hàng Thủy Sản Nhập Khẩu

Xuất Nhập Khẩu

Trung Quốc Tăng Cường Kiểm Soát Mặt Hàng Thủy Sản Nhập Khẩu Ngày 13/05/2021, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) cho biết, Hải quan Trung Quốc tiếp tục thực hiện việc kiểm soát chặt chẽ mặt hàng thủy sản nhập khẩu, do liên quan đến lây nhiễm Covid-19 khi […]