Tờ khai hải quan mới nhất

Phân luồng tờ khai hải quan mới nhất năm 2024

Phân luồng tờ khai hải quan mới nhất

Phân luồng tờ khai hải quan mới nhất năm 2024 Phân luồng tờ khai là một trong những việc gây hồi hộp nhất trong suốt quá trình xuất nhập khẩu 1 lô hàng. Việc tờ khai được phân luồng màu gì hoàn toàn phụ thuộc vào hệ thống khai hải quan điện tử. Tuy nhiên […]