vận chuyển dừa

Xuất khẩu dừa tươi sang Hàn Quốc bằng đường biển

Xuất khẩu dừa sang Hàn Quốc

Xuất khẩu dừa tươi sang Hàn Quốc bằng đường biển Ở Việt Nam dừa được xếp hàng thứ tư trong số các cây công nghiệp lâu năm với diện tích trồng lớn, cả nước có 175.000ha dừa tập trung tại các tỉnh Duyên hải miền Trung và Đồng bằng sông Cửu Long. Việc sở hữu […]