Thế nào là điều kiện DAT trong Incoterms 2020

Do Incoterms có nhiều phiên bản nên khi dẫn chiếu một phương thức giao hàng theo Incoterms thì cần chỉ rõ phiên bản Incoterms nào

Thế nào là điều kiện DAT trong Incoterms 2020

Điều kiện giao hàng DAT là một trong 11 điều kiện thuộc Incoterms 2020. Đây là điều kiện có thể sử dụng cho mọi phương thức vận tải hoặc có nhiều phương thức vận tải tham gia và trách nhiệm của người bán cũng như người mua trong điều kiện này.
Thế nào là điều kiện DAT trong Incoterms 2020
Thế nào là điều kiện DAT trong Incoterms 2020

DAT là gì?

Điều kiện giao hàng DAT hay còn gọi là “giao tại bến” là người bán hoàn thành nghĩa vụ giao hàng khi hàng hoá đã được dỡ từ phương tiện vận tải chở tới, chịu sự hướng dẫn của người mua tại một nơi đến quy định.
Người bán chịu mọi rủi ro liên quan đến việc đưa hàng đến và dỡ hàng tại điểm tập kết ở nơi đến quy định.
Các bên nên quy định vị trí bến cụ thể theo thỏa thuận vì mọ rủi ro tính đến điểm đó do người bán phải chịu. Người bán nên ký hợp đồng vận tải phù hợp với điểm lựa chọn này.
Trong trường hợp các bên có ý định cho người bán chịu hết mọi rủi ro và chi phí liên quan đến việc chuyên chở và bốc dỡ hàng từ bến đến một nơi khác quy định thì nên sử dụng quy tắc DAP hoặc DDP.
Người bán chịu trách nhiệm thông quan hàng hoá xuất khẩu.
Người mua chịu trách nhiệm thông quan hàng hoá nhập khẩu.

Trách nhiệm của người bán và người mua trong điều kiện DAT

Theo điều kiện DAT trong Incoterms 2020, người bán và người mua có các nghĩa vụ như sau:
  • Trách nhiệm của người bán
Cung cấp hàng hoá, hoá đơn thương mại và các bằng chứng theo hợp đồng mua bán.
Người bán chịu rủi ro và chi phí liên quan đến việc thông quan xuất khẩu hàng hoá.
Chịu trách nhiệm về hợp đồng vận tải với bên chuyên chở tới bến chỉ định và chịu chi phí bảo hiểm hàng hoá như thỏa thuận trong hợp đồng. Trong điều kiện không có quy định bến cụ thể, người bán có thể chọn một địa điểm làm bến theo mục đích của mình.
Người bán có nghĩa vụ phải thông báo, cung cấp đầy đủ thông tin và chứng từ liên quan đến việc vận tải, hỗ trợ việc nhập khẩu hàng hoá, việc mua bảo hiểm và các thông tin khác liên quan đến việc nhận hàng (bằng chi phí của mình) cho người mua.
Người bán phải dỡ hàng khỏi phương tiện vận tải và sau đó phải giao hàng bằng cách đặt hàng hoá dưới sự chỉ định của người mua tại bến chỉ định.
Chịu trách nhiệm về rủi ro và chi phí liên quan về hàng hoá cho đến khi hoàn thành việc giao hàng cho bên chuyên chở như cước phí vận tải, chi phí phát sinh, chi phí xếp, dỡ hàng tại nơi đến,… trừ các chi phí do người mua trả theo quy định.
Người bán phải thanh toán các khoản chi phí cần thiết như kiểm tra, cân, đo, đong, đếm, đóng gói bao bì, mã kí hiệu, chi phí về xem xét các tiêu chuẩn của hàng hoá theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền ở nước xuất khẩu.
Thế nào là điều kiện DAT trong Incoterms 2020
Thế nào là điều kiện DAT trong Incoterms 2020
  • Trách nhiệm của người mua
Người mua phải thanh toán tiền hàng như quy định trong hợp đồng mua bán hàng hoá.
Người mua chịu rủi ro và chi phí liên quan đến việc thông nhập khẩu hàng hoá.
Người mua không có nghĩa vụ đối với người bán về việc mua bảo hiểm và ký kết các hợp đồng vận tải nhưng phải cung cấp các thông tin cần thiết cho người bán nếu có yêu cầu.
Người mua phải nhận hàng và chịu mọi rủi ro kể từ khi hàng được giao.
Nếu người mua không thực hiện nghĩa vụ của mình và thông báo theo quy định , người mua phải chịu mọi rủi ro và mất mát về hàng hoá kể từ ngày thỏa thuận hoặc ngày cuối cùng của thời hạn giao hàng, với điều kiện là hàng hoá đã được phân biệt rõ là hàng của hợp đồng.
Người mua phải chịu toàn bộ trách nhiệm liên quan đến rủi ro và chi phí của hàng hoá kể từ khi người bán hết trách nhiệm tại nơi đến quy định như chi phí về vận tải, dỡ hàng,…trừ các chi phí mà người bán đã trả theo quy định. học xuất nhập khẩu ở đâu tốt nhất
Người mua có quyền quyết định thời điểm trong khoảng thời gian thỏa thuận hoặc địa điểm nhận hàng tại bến chỉ định, người mua cần thông báo cho người bán.
Người mua phải chấp nhận chứng từ giao hàng do người bán cung cấp phù hợp.
Người mua phải thông báo, cung cấp đầy đủ thông tin và chứng từ liên quan đến việc vận tải, hỗ trợ việc xuất khẩu hàng hoá cho người bán.
Người mua phải trả các chi phí cho việc kiểm tra bắt buộc trước khi gửi hàng, ngoại trừ việc kiểm tra theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền ở nước xuất khẩu.

Nếu còn điều gì thắc mắc, hãy nhấc máy lên và liên hệ ngay với chúng tôi để nhận được tư vấn !

Đọc thêm: Gửi áo dài đi nước ngoài nhân ngày lễ Vu Lan

Đọc thêm: Dịch vụ chuyển phát nhanh đi Nhật Bản giá rẻ, nhanh chóng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *