Yantian

Cảng Yantian trở lại bình thường, nhưng sẽ mất vài tuần để giải phóng các container tồn đọng

Giao nhận hàng hóa bằng vận tải đường biển

Cảng Yantian trở lại bình thường, nhưng sẽ mất vài tuần để giải phóng các container tồn đọng Cảng Container Quốc tế Yantian (YICT) cho biết họ sẽ trở lại hoạt động bình thường vào ngày 24 tháng 6, sau nhiều tuần gián đoạn do sự bùng phát của Covid-19 giữa những người đến làm việc […]